lunes, 2 de septiembre de 2013

Garikoitz Alberdirekin solasaldian


 
 
Zer dela eta hasi ziñen duatloiak/triatloiak egiten?
Urtero jartze zoat nere buruei meta bat eo helburu bat ta lengo urtin Quebranta ein ta geo maratoie ein ondoren ,aurtengoako azkoitiko duatloie eittie jarri nitxoan nere burui helburu.Nere lankide ta lagun dan Bitturiri komentau nitxoan ta arek hori einber banun taldin sartzeko esantzian ta holaxe izen uan.
 
Aurretik beste kirolik egin al duzu? Zein?
Bai 18 bat urtekin hasi nitxian deportie eitten sarri sarri ta beti mendire ,ordun mendi martxak eitte nitxian,gero mendi lasterketak,tartin baitte herri kiroletan e txingatan beste pare bat urtin bai geo bizliletan quebranta hiru urtien einez ta aurten ba duatlo ta triatloiek.
 
Zein izan zen lehenengo triatloia? Zer moduzko esperientzia?
Bermeon lenengo triatloie,oso nebioso jun nitxian ta nobatada latza ein nian igeri aurrin kolokau nitxian ta tope hasi, ondorioz ba hasi orduko arnasa bueltau ezinde ta alde danetatik golpik artzen uretan oso geizki bestela gustoa.
 
Zein da 2013ko helburu nagusia?
2013 helburua azkoitiko duatloie eittie ta triatlomat eittie uan baine denborikin helburuk aldatzen jun dittuk azkenin bost duatlo ta bost triatlo ein ditxiat momentuz,tartin ironman erdixe ta Ironmana.
 
Ironman Finisher
 
Zein dira epe motzean dituzun helburuak?
len jarri diaten bezela helburu nausixek bukau dittuk ,Iraillin Zumaiko Triatloie gozau ta geo auskalo baine momentuz listo.
 
Zer da triatloiak egiteak dakartzan alde positiboak eta negatiboak? 
Positibue: Kriston jende jator ta ona ezautu detela taldin sartute ta daukeun ambiente earra
triatloie beorí deporte bezela, ze hiru deporte nola dien entrenatzekore eztek ain astune geatzen
Negatibue: Asko entrenau berdek geo gustoa ibiltzeko ta lesixuk problema bat dittuk
 
Animatuko al zenuke jende triatloietan parte hartzera?
Bai danak animauko nitxian.

No hay comentarios:

Publicar un comentario